mapka
Česky English Deutsch
GRAFIA, s.r.o.
Budilova 4
301 00 Plzeň
Tel./fax:+420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz

 
 

KLUB PERSONALISTŮ

POVEZ II - získejte peníze na mzdy a vzdělávání Vašich zaměstnanců

webinář proběhl 15. 12. 2020

 

povez II

 

Věnovali jsme se:

 • kdo může požádat o dotaci
 • co je možné školit
 • jak to celé funguje
 • jak vyplnit žádost (ukázka vyplnění žádosti
  přímo v aplikaci POVEZ II)
 • odpovědi na dotazy

 

Lektor: Ing. Štěpánka Pirnosová
obchodní ředitelka Grafia, s.r.o.,
specialista dotovaného vzdělávání

 

 

Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

Děkujeme Vám.

 

 

 

Home office - práce z domova a její alternativy
webinář proběhl 16. 12. 2020

Věnovali jsme se:

home office

 • právní rámec
 • výhody a nevýhody práce z domova
 • důsledky práce z domova
 • stres, deprese - prevence
 • odpovědi na dotazy

 

Lektor: Bc. František Hupka
bývalý předseda Podnikového výboru
odborové organizace v ČSOB
a Odborového svazu pracovníků peněžnictví
a pojišťovnictví
 
 
 
Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

 

Děkujeme Vám.

 

 

 

Vyjednávání se zaměstnanci a s odbory
v době mimořádných opatřeních

webinář proběhl 16. 12. 2020

 

Věnovali jsme se:

network

 • povinnosti zaměstnavatele - právní rámec
 • komunikace - interní, externí
 • sociální dialog - komunikace s odbory v mimořádných podmínkách
 • jak dostat odbory na svou stranu
 • tipy na programy eliminující sociální dopady na zaměstnance
 • dotazy, diskuze
 
Lektor: Bc. František Hupka
bývalý předseda Podnikového výboru odborové organizace v ČSOB
a Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
 
 
 
 
Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

 

Děkujeme Vám.

 

 

 

Vsaďte na ty tažné!

aneb není čas na domněnky, je třeba vědět

 

Webinář proběhl v pondělí, 20. 7. 2020, od 13:30 hodin

 

Anotace webináře:

team

 • Zatímco technologie a tvrdé dovednosti mají konkurenti podobné, firma, která přežije, se odlišuje především svými lidmi.
 • Na měkkých kompetencích managementu dnes záleží víc než kdy jindy.
 • Opravdu potřebujete udržet ty, kteří nekopou za vaši firmu?

 

Věnovali jsme se:

 • Měření měkkých kompetencí u zaměstnanců
 • Jak změřit efektivitu vzdělávání?
 • Co může přinést správně postavený development centre?
 • Kdy a jak na metodu 360° Zodpovíme Vaše dotazy.

 

Rádi jsme Vám i nadále k dispozici, pište na obchod@grafia.cz

 

 

Děkujeme Vám.

 


Vybrané kurzy pro Vás:

 

 

Asertivita v praxi

 

  Naučte se lépe vnímat podněty z okolí a ve správné situaci použít asertivní techniku

soubor dojizdet_curve.jpg

 

 

 

Obsah kurzu

 

    • typologie komunikačních partnerů a jednání s nimi

   • využití emoční inteligence v komunikaci

   • kladení otázek a umění naslouchat

   • verbální a neverbální komunikace
   • asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

   • asertivní práva, asertivní povinnosti

   • principy asertivního jednání a sebeprosazení

   • asertivní techniky zvládání situace

   • řešení konfliktních situací

   • obrana proti nátlaku a manipulaci

   • praktický trénink zvládání situací a následný rozbor 

 

 

 

Termín:                            bude upřesněn, přijímáme přihlášky

Rozsah kurzu:                1 výukový den v čase 9:30 - 15:00 h.

Místo výuky:               Plzeň (adresu upřesníme)      

Cena:                         2 860 Kč bez DPH / osobu         

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 

Těšíme se na Vás!

  


 

MS Excel pro středně pokročilé 

 

praktická výuka v PC učebně refresh znalostí příklady a cvičení

 

 

Osnova kurzu:

 

• vstupní příklad (orientační)

podmíněné formátování

soubor Notebook1.jpg

vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy

funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...

vkládání a úprava vnořených funkcí

vybrané textové funkce

grafy – kombinované typy grafů

kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou

zabezpečení dokumentu

uživatelské nastavení prostředí MS Excel

příklady, procvičování

závěrečný příklad (test)

 


Termín:                     bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Rozsah kurzu:            4 výukové dny
Místo konání:             Plzeň
Cena:                        4 960 Kč včetně DPH / 1 osobu

 

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

Leadership pro mistry

 

Vedení lidí Řízení lidských zdrojů MS Excel pro středně pokročilé

 

 
 

soubor Production.jpg

 
Řízení lidských zdrojů – 1 den
• Základy řízen
í lidských zdrojů
• Vyhledávání a přijímání zaměstnanců
• Pracovní poměr
• Základní legislativa v oblasti BOZP a PO
• Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
• Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení
• Odměňování a hodnocení zaměstnanců
 
 
MS Excel pro středně pokročilé – 1 den
• Podmíněné formátování
• Vzorce – zápis složitějších vzorců, úprava, absolutní a relativní adresy
• Funkce – KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, ...
• Vkládání a úprava vnořených funkcí
• Grafy – kombinované typy grafů
• Kontingenční tabulky – vytváření a úprava, možnosti zobrazení, práce s tabulkou                                                                                  
Vedení lidí – 2 dny
• Osobnost mistra/vedoucího pracovníka, týmová práce
• Styly vedení podřízených
• Asertivita vedoucího pracovníka, budování přirozené autority mistra/vedoucího
• Základy přesvědčování, vyjednávání v praxi mistra                                                                                                                                                                                                                    
 
Termíny:                     budou upřesněny, přijímáme přihlášky
Rozsah kurzu:             4 výukové dny v čase 8:30 – 16:00 h.
Místo konání:              Plzeň, Skvrňanská 12
Cena:                         7 450 Kč bez DPH / osobu
 
Přihlášky on-line:       ZDE: (https://forms.gle/meLhtC4Got1iCW6B6)

                               

Dotazy, informace:     kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

Těšíme se na Vás!

 


 

Nákupní procesy v podniku

 

 

Výuka Vás komplexně provede problematikou nákupu. Snadněji si stanovíte nákupní strategii orientovanou na efektivitu, zorientujete se v problematice řízení zásob. Posílíte svoje dovednosti při jednání a vyjednávání s dodavateli.

 

 

soubor zahranici.jpg

Osnova kurzu

 

• nákupní oddělení                                                       

• role a význam nákupu ve firmě

• nákupní procesy a jejich průběh

• řízení zásob v nákupu
• metody pro řízení zásob (MRP, Just in Time...)
• nákupní trh
• nákupní marketing

 

 

Rozsah kurzu:              2 výukové dny v čase 8:00 – 16:00 h

Termín:                             bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Místo výuky:                Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)

Cena:                          4 950 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

 


Těšíme se na Vás!

 


 

Paletové hospodářství

 

soubor pallet-1665470_960_720.jpg
Osnovy kurzu:

- druhy obalů
- palety vratné a nevratné
- různé vnímání hospodaření s paletami
- vedení evidence palet
- smluvní podmínky dodávek
- vedení skladu palet
- saldokonta s jednotlivými dodavateli
- možná vazba na účetnictví
- finanční nebo fyzické vyrovnávání saldokonta s dodavateli a odběrateli
- opravy palet (kdy a kdo hradí)
- dokládání jejich poškození
- role dopravce – zodpovědnost za náklad a jeho poškození (včetně palet)
- příklady paletového hospodářství
- zavedení systému paletového hospodářství


Rozsah kurzu:              2 výukové dny v čase 9:00 – 15:00 h.
Termín:                       bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Místo výuky:                Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)
Cena:                          5 470 Kč (bez DPH) / 1 osobu

 

Přihlášky on-line:        ZDE: (https://forms.gle/8F2NHaFRsf7ftChBA)                                    

Dotazy, informace:      kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701


Těšíme se na Vás!

 


 

Základy strojírenství a technologie I a II

 

Základy strojírenství Doplnění kvalifikace / refresh znalostí
Prohloubení znalostí a dovedností Přizpůsobení obsahu účastníkům výuky

 

Osnovy kurzu I:                                                                      Osnovy kurzu II:

 

Využití kovů ve strojírenství                                           Vrtání a vystružování
- požadavky na materiály a vlastnosti výrobků dle          - podstata a metody vrtání

technologií                                                              - druhy vrtáků a vrtaček
Základní pojmy                                                      - druhy výstružníků
- vliv technologie obrábění na fyzikální vlastnosti            - volby nástrojů pro vystružování

a funkčnost strojních součástí                                     - práce s výstružníky
- fyzikální základy procesu řezání                                Frézování
- definování základních pojmů v třískovém                     - rozdělení frézek a fréz

obrábění                                                                  - upínání fréz, upínání obrobků
- geometrie břitu řezného nástroje a jeho význam           - metody frézování podle druhu plochy

při třískovém obrábění                                               Závitování
Základní operace třískového obrábění                      - nástroje pro výrobu závitů

s definovatelnou řeznou geometrií                           - závitování dle možnostiupnutí závitníku
- soustružení, frézování,vrtání a vyvrtávání,                   - tváření, frézování a soustružení závitu

obrážení, hoblování, broušení, honování, lapování,           - chlazení při závitování

zaškrabávání, vroubkování a rýhování, ruční                   Soustružení

zabrušování                                                              - podstata a možnosti soustružení
- volba vhodných řezných podmínek a parametrů             - rozdělení soustruhů
Přehled základních technologií                                  - ovládací prvky soustruhů
- válcování, kování, tažení, ohýbání, stříhání                   - soustružnické nože
Stroje a nástroje pro tváření                                     - základní druhy upnutí nástrojů
- lisy, buchary, válcovací stolice, volná kovadla,              - řezné podmínky při soustružení

zápustky, ohýbací a střižné nástroje


Příklady z praxe, diskuze nad výkresy, závěrečný test

 

 

Rozsah kurzů:         4 výukové dny v čase 8:30 – 15:00 h.

Místo výuky:             Plzeň (adresu upřesníme dle počtu přihlášených osob)


Cena každého kurzu: 7 540 Kč (bez DPH) / 1 osobu
V případě objednání obou kurzů Základy strojírenství I a II sleva 10%

z celkové ceny 15 080,- Kč. Cena po slevě 13 572,- Kč bez DPH / 1 osobu za oba kurzy.

 

 

soubor Ozubená kolečka2.jpg

Přihlášky on-line:
ZDE:(https://forms.gle/EJGLyfJ2eASbPgwp7)

 

Dotazy, informace:
kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 222, 377 227 701

 

 

Těšíme se na Vás!

 


 

 Video ve firemním marketingu

Naučte se efektivně, rychle a úsporně vyrobit firemní video
Kurz je určený pro začínající marketéry, personalisty a všechny,
kdo si chtějí střih a práci s videem sami vyzkoušet


Obsah kurzu:

 • výběr techniky (kamera/fotoaparát/telefon)
 • jak si poradit se zvukem (klopové mikrofony vs. přídavné mikrofon

  soubor Smartphone.jpg

  y)
 • techniky natáčení
 • rétorický oblouk a sestavení plánu pro natáčení
 • programy pro střih videa/mobilní aplikace
 • distribuční kanály videa
 • dotazy, diskuze, praktické ukázky

 

Doporučujeme vzít si na kurz s sebou:

telefon s kamerou a eventuálně počítač na střih videa

 

Lektor: Bc. David Brabec,

moderátor Hitrádia FM Plus

 

Termín:                            bude upřesněn, přijímáme přihlášky
Rozsah kurzu:                
2 výukové dny v čase 9:00 - 13:00

Místo konání:                  Plzeň

Cena:                         5 430 Kč včetně DPH/ 1 osobu

                     

Těšíme se na Vás!


 

 

Nenašli jste, co hledáte? Napište nám.

Jsme tu pro Vás: obchod@grafia.cz

Grafia, s.r.o.


  28let

 


 Buďte s námi ve spojení

najdete nás na facebooku

linkedinlogo

Aktuality

 

Webináře - živá vysílání

nejen v období COVID 19

soubor network-1019737_1920.jpg

Podívejte se, jaké webináře jsme pořádali. Další témata vypíšeme zde.

 

Více informací

 


POVEZ II
Získejte dotaci na školení Vašich zaměstnanců až do výše 85%!

Více informací: obchod@grafia.cz

Tel.: 378 771 215


Rekvalifikační kurzy

Přihlášky on-line

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (.pdf)

Termín: 9. 2. 2021 - 6. 4. 2021

Personalista - Karlovy Vary

Zahájení 1/2021


soubor OA 2020 LOGO KE STAZENI.png

5. ročník Víkendu otevřených ateliérů se konal 26. a 27. 9. 2020

Podívejte se na fotografie.

Sledujte web a FB.


Otevřený kurz

Novela Zákoníku práce 2020/2021

Termín: 25. 11. 2020

Přihlášky on-line


soubor logo_Mamma_friendly.jpg

 

 

 

 

 

MAMMA/PARENT FRIENDLY

Registrujte svoji firmu a získejte prestižní ocenění!

Více: ZDE


Žena Regionu

děkujeme, že jste podpořili Grafia, s.r.o. hlasováním pro její jednatelku, Mgr. Janu Brabcovou, v soutěži Žena regionu.

žena regionu

 


Ocenění českých podnikatelek 2017: Jednatelka společnosti Grafia s.r.o., paní Mgr. Jana Brabcová, získala 2. místo v kategorii Malá společnost. Blahopřejeme a máme radost!
Tým Grafia, s.r.o.

 

ocenění podnikatelek


Vizionáři 2016: Grafia získala Čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru: soubor Vizionáři_na web_menší.jpg

 


Hledáme LEKTORY!!!

Lektor AJ, NJ

Lektor PC dovedností

Lektor komunikačních dovedností

Lektor kurzů v oblasti kvality

Více informací: ZDE
nebo kurzy@grafia.cz

 


 
 
Tel./fax: +420 377 227 701
E-mail: info@grafia.cz
© GRAFIA, s.r.o. 2012
Budilova 4, 301 21 Plzeň